Lomholt Mail Art Archive

Index: Teresinka Pereira

Alternative Poetry 1982-00-00

Teresinka Pereira, USA

Boulder, CO, USA
Printed matter
Magazine
28 x 21.6
19
teresinka pereira, alternative poetry, poetry, visual poetry, edurado diaz espinosa, facundo humora, niels lomholt, paulo bruscky, otello martinelli, aclyse de mattos, vanius luiz borges, ariel ferraro, jose luis mariscal, peter murphy, giovanni fontana, guillermo deisler, paulo ro, pierre bean
M 1982 00 00 pereira no 1 001 M 1982 00 00 pereira no 1 004 M 1982 00 00 pereira no 1 007
M 1982 00 00 pereira no 1 002 M 1982 00 00 pereira no 1 005
M 1982 00 00 pereira no 1 003 M 1982 00 00 pereira no 1 006