Lomholt Mail Art Archive

Index: Guy Bleus

Printed Matter from Bleus 1983-10-12

Guy Bleus, Belgium

Bruxelles, Belgium
Printed matter
Letter, Printed matter, Envelope
variable sizes
6
Memo (Random) - Memo (Ry)
guy bleus, memo (random) - memo (ry), chain letter, malaise - history - memory
M 1983 10 12 bleus 001 M 1983 10 12 bleus 004
M 1983 10 12 bleus 002 M 1983 10 12 bleus 005
M 1983 10 12 bleus 003 M 1983 10 12 bleus 006