Lomholt Mail Art Archive

Index: Grzegorz Dziamski

Biography

Grzegorz Dziamski (b. 1955), Art Historian and Professor at the Poznań University, Faculty of Cultural Studies, and at the Academy of Fine Arts in Poznań.

Literature (selection)

(All publications are in Polish, for actual titles see Polish biography)

Postmodernism and the Crisis of Contemporary Aesthetics, Poznań, 1996.
The Art of the Nineties, Poznań, 2000.
Art at the Threshold of the 21century, Poznań 2002.
Art after the End of Art, Poznań 2009.
Conceptual Breakthrough, Poznań 2010.
Art in the Postmodern Era. From Central European Perspective, Berlin-Zurich 2013.

Editor

(All publications are in Polish, for actual titles see Polish biography)

Avant-Garde Currents in Polish Art of the 20th Century, Warsaw, 1996.
Defence of Modernity, a collection of essays by Clement Greenberg, Kraków 2006.
Encyclopedia of Polish Culture, Avantgarde, and Postmodernism, Warszawa, 1996.
(Section Editor)
Performance Art, Warszawa 1984. (First anthology on performance in Eastern Europe)

+++

Grzegorz Dziamski (ur. 1955), kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną w Instytucie Kulturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Zajmuje się estetyką współczesną, postmodernistyczną teorią i praktyką artystyczną, awangardą Europy Środkowej, instytucjonalną analizą sztuki. Autor książek: Przełom konceptualny (Poznań 2010), Sztuka po końcu sztuki (Poznań 2009), Sztuka u progu XXI wieku (Poznań, 2002), Lata dziewięćdziesiąte (Poznań, 2000), Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej (Poznań, 1996), Awangarda po awangardzie (Poznań, 1995), Szkice o nowej sztuce (Warszawa 1984). Redaktor wyboru esejów Clementa Greenberga Obrona modernizmu (Kraków 2006) oraz tomu Encyklopedii Kultury Polskiej Od awangardy do postmodernizmu (Warszawa, 1996). Współredaktor antologii Performance (Warszawa, 1984).

Displaying all 19 posts by the networker in Lomholt Mail Art Archive
S 1978 04 00 dziamski 001
1978-04-00
Commonpress, 0016
Grzegorz Dziamski
S 1981 08 07 dziamski 001
1981-08-07
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1983 07 13 dziamski 001
1983-07-13
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1986 12 00 dziamski 001
1986-12-00
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1978 11 21 dziamski 001
1978-11-21
New Tendencies, 0016
Grzegorz Dziamski
S 1981 08 25 dziamski 001
1981-08-25
Invitation from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1983 09 11 dziamski 001
1983-09-11
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1979 06 13 dziamski 001
1979-06-13
Art as a Revolt of Culture
Grzegorz Dziamski
S 1981 09 23 dziamski 001
1981-09-23
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1985 02 18 dziamski 001
1985-02-18
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1979 10 28 dziamski 001
1979-10-28
New Tendencies, 0016
Grzegorz Dziamski
S 1981 10 19 dziamski 001
1981-10-19
Telegram from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1985 06 20 dziamski 001
1985-06-20
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1980 07 02 dziamski 001
1980-07-02
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1982 03 00 dziamski 001
1982-03-00
Postcard from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1985 12 30 dziamski 001
1985-12-30
Postcard from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1981 06 19 dziamski 001
1981-06-19
Correspondence Art Meeting
Grzegorz Dziamski
S 1982 07 08 dziamski 001
1982-07-08
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski
S 1986 00 00 dziamski 001
1986-00-00
Letter from Dziamski
Grzegorz Dziamski